سرمایه

به گزارش بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری وثوق امین از ثبت افزایش سرمایه خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۷۷,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۵۷۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

سرمایه

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/218542/سرمایه-وثوق-ثبت-شد