به گزارش بورس نیوز، عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه گذاری صباتامین امروز در بازار اول فرابورس انجام شد.

۸۱۲ سهم برای هر کد

بر اساس این گزارش، در جریان مراسم این عرضه اولیه ۱۲ درصداز سهام شرکت سرمایه گذاری صباتامین عرضه شد.

لازم به ذکر است، دراین عرضه اولیه به هر کد بورسی تعداد ۸۱۲ سهم معادل ۹۷۴,۴۰۰ تومان اختصاص پیدا کرد.

گفتنی است، تعداد یک میلیون و ۹۴۴ هزار و ۲۲۶ نفر در این عرضه مشارکت کردند.

براین اساس، عرضه اولیه “صبا” توانست رکورد مشارکت “تملت” را با یک میلیون و ۶۸۱ هزار و ۵۲۹ نفر بود بزند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/215316/۸۱۲-سهم-برای-هر-کد-صبا