رشد ۹۶ درصدی

به گزارش بورس نیوز، شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا عملکرد یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند سال ۹۸ توضیح داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد؛ دردوره یک ماهه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۲۳۲,۴۸۰ میلیون ریال درآمد به دست آورد.

همچنین، این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۲,۴۶۴,۸۴۲ میلیون ریال درآمد محقق کرد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۶ درصد رشد داشته است.

رشد ۹۶ درصدی

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/214635/کتوکا-رشد-درآمد-داشت