کاهش نرخ بیش از ۸ درصدی پلی پروپیلن

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس‌نیوز، شرکت پلی پروپیلن جم در اسفند ماه موفق به کسب درامد عملیاتی ۳ هزار و ۳۴۶ میلیارد ریالی شده است.

به این ترتیب جمع درآمد‌های عملیاتی تجمیعی شرکت در سال ۱۳۹۸ به بیش از ۳۳ هزار و ۶۹۲ میلیارد ریال رسیده است.

کاهش نرخ بیش از ۸ درصدی پلی پروپیلن

این مبلغ فروش در مقایسه با سال ۹۷ بیش از ۸۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. علت رشد محسوس مبلغ فروش ناشی از افزایش مقادیر و همچنین نرخ‌های فروش بوده است.

مقادیر فروش شرکت بیش از ۲۵ درصد رشد را نشان می‌دهد و این شرکت موفق به فروش بیش از ۲۷۳ هزار تن انواع پلی پروپیلن شده است.

مچنین نرخ فروش پلی پروپیلن شرکت به طور میانگین افزایش ۵۰ درصدی را نسبت به میانگین نرخ سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد.

نرخ فروش پلی پروپیلن شرکت در ماه گذشته کاهش محسوسی را تجربه کرده است. نرخ فروش هر تن پلی پروپیلن با بیش از ۸.۵ درصد کاهش نسبت به بهمن ماه به ۱۴۳ میلیون و ۴۲۰ هزار ریال رسیده است.

در نمودار زیر روند تغییرات نرخ فروش محصول اصلی شرکت یعنی پلی پروپیلن در ۶ ماه گذشته ارائه شده است:

کاهش نرخ بیش از ۸ درصدی پلی پروپیلن

همچنین در نمودار زیر مبالغ فروش مقایسه‌ای ۶ ماه گذشته با ماه‌های مشابه سال ۹۷ ارائه شده است.

کاهش نرخ بیش از ۸ درصدی پلی پروپیلن

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/214446/کاهش-نرخ-۸درصدی-پلی-پروپیلن-جم-پیلن