به گزارش بورس نیوز، فریال مستوفی، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت:

با سایه انداختن ویروس کرونا بر اقتصاد ایران، معادلات قبلی تا حدود زیادی تغییر خواهد کرد. از همین روست که بخش خصوصی ایران با میدان‌داری اتاق‌های بازرگانی در این بزنگاه نیز تمام نیروی خود را بسیج کرده تا از طریق ارائه مشورت به دولت و البته ایفای مسئولیت اجتماعی خویش این دوران با کمترین مخاطرات برای مردم و فضای کسب و کار به پایان برسد.

تجارت ایران با چین
با توجه به کند شدن تقاضا در اقتصاد چین، تقاضا برای محصولات ایرانی کاهش یافته و واردات کالا از چین نیز کاهش ‌می‌یابد. از دیگر پیامدهای منفی آن ‌می‌توان به کاهش خرید نفت چین از ایران اشاره کرد.

تجارت با همسایگان
افت تجارت با کشورهای همسایه نیز از جمله خسارات اقتصادی ناشی پدیده کروناست؛ به طوری که تقریباً همه کشورهای همسایه مرزهای مشترک خود با ایران را بسته‌ و پروازها را به داخل و از کشور متوقف کرده‌اند. به نظر ‌می‌رسد، کند شدن تجارت کشور با همسایگان، عواقب اقتصادی پایداری به دنبال داشته باشد؛ به ویژه که صادرات به همسایگان، ستون فقرات اقتصاد ما در دوران تحریم بوده است.

 تجارت داخلی
باید توجه داشت که حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور از طریق بخش خدمات ایجاد ‌می‌شود به این ترتیب، هرگونه اختلال در گردش خدمات و زیرمجموعه‌ها از جمله حمل و نقل، ضربه بزرگی به اقتصاد وارد خواهد کرد؛ همان‌طور برای بخش کشاورزی و صنعت.

 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/214098/کرونا-چه-آثاری-بر-اقتصاد-ایران-برجای-گذاشت