به گزارش بورس نیوز، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اعلام کرد:

بانک توسعه آسیا ششم مارس ۲۰۲۰ گزارشی را در مورد چشم‌انداز اقتصادهای آسیای در حال توسعه منتشر کرد. وفق این گزارش، شیوع ویروس کرونا از کانال‌های افت شدید تقاضای داخلی، کاهش گردشگری و سفرهای تجاری، افت تجارت و تولید، اختلالات در زمینه تامین و تاثیر بر سلامت انسان‌ها بر اقتصاد جهان و کشورهای درحال توسعه آسیا، اثر منفی گذاشته است.

در چشم‌انداز بانک توسعه آسیا (ADB)، سه سناریوی پایه، میانه و بدتر، در نظر گرفته شده است. یکی از فروض اصلی در هر سه سناریو، افت ۵۰ درصدی سفرهای مردم چین به سایر کشورها و صفر شدن ورود گردشگر خارجی به چین، بوده و افت تقاضای داخلی و سرمایه‌گذاری هم در برخی از سناریوها، درنظر گرفته شده‌اند.
همچنین بازه زمانی استمرار و اثرگذاری ویروس کرونا در سناریوی پایه؛ به مدت ۲ ماه، در سناریوی میانی؛ ۳ ماه و در سناریوی بدتر؛ ۶ ماه، فرض شده است.

به دلیل ماهیت غیرقابل ‌پیش‌بینی شیوع ویروس کرونای جدید، محدوده اثر سه سناریو در قالب محاسبه زیان وارده بر اقتصاد جهان در حالت پایه تا بدترشدن وضعیت، بین ۷۷ میلیارد دلار تا ۳۴۷ میلیارد دلار برابر با ۰.۱ تا ۰.۴ درصد تولیدناخالص‌داخلی جهان برآورد می‌شود.

وفق برآوردهای بخش اقتصادی بانک توسعه آسیا، حداقل تا حداکثر زیان اقتصادی که کشور چین از شیوع ویروس کرونا در قالب سه سناریوی فوق، متحمل خواهد شد، بین ۴۴ تا ۲۳۷ میلیارد دلار معادل ۰.۳ تا ۱.۷ درصد از تولید ناخالص ‌داخلی این اقتصاد، متغیر خواهد بود که از ارقام مشابه برای میانگین جهانی، بیش‌تر است. در سناریوی پایه، منشاء ۵۷ درصد از کل زیان وارده بر اقتصاد جهان و در سناریوى بدترشدن اوضاع، ۶۸ درصد از زیان مزبور، مربوط به آسیب وارده بر اقتصاد چین است و به عبارتی دیگر طبق بررسی بانک توسعه آسیا، از حیث اقتصادی، متضرر اصلی شیوع ویروس کرونا، اقتصاد چین خواهد بود.

بانک توسعه آسیا، پیش‌بینی کرده است زیان اقتصادی وارد بر سایر اقتصادهای در حال توسعه آسیا (به استثنای چین)، در حالت سناریوی پایه حدود ۱۶ میلیارد دلار، در سناریوی میانی حدود ۲۲ میلیارد دلار و در سناریوی بدتر یا بدبینانه، حدود ۴۲ میلیارد دلار باشد که معادل ۰.۲ تا حداکثر ۰.۵ درصد تولید ناخالص ‌داخلی کشورهای این منطقه است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/212321/برآورد-زیان-ناشی-از-شیوع-covid-19-بر-اقتصاد-جهان-و-آسیا