به گزارش اخباربانک به نقل از روابط عمومی مؤسسه اعتباری ملل،  سقف برداشت وجه نقد از دستگاه های خودپرداز مؤسسه اعتباری ملل از مبلغ ۲ میلیون ریال در هر شبانه روز به مبلغ ۵ میلیون ریال، همچنین سقف انتقال وجه کارت به کارت هم از ۳۰ میلیون ریال به ۵۰ میلیون ریال در شبانه روز افزایش یافت.

براین اساس، سقف انتقال وجه کارت به کارت از طریق درگاه های اینترنتی مؤسسه اعتباری ملل از ۳۰ میلیون ریال به ۵۰ میلیون ریال در هر شبانه روز افزایش یافت.

همچنین تاریخ انقضای کارت های مؤسسه اعتباری ملل که در اسفند ماه ۹۸ و فروردین ۹۹ منقضی می گردد بدون حضور مشتریان مؤسسه اعتباری ملل تا خرداد ماه تمدید شد.

ضمنا واحد امور مشتریان مؤسسه اعتباری ملل به شماره ۸۸۲۱۰۰۰۷(۰۲۱) نیز به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به مشتریان است.

مؤسسه اعتباری ملل به مشتریان توصیه می کند برای انجام امور بانکی خود از بانکداری اینترنتی از قبیل اینترنت بانک و همراه بانک ملل استفاده کنند و حتی المقدور استفاده از اسکناس را کاهش دهند.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/73585/تمهیدات-مؤسسه-اعتباری-ملل-پیشگیری-شیوع-بیماری-کرونا