به گزارش بورس نیوز، شرکت صنعتی آما در نظر دارد یک قطعه زمین را به فروش برساند.

بر این اساس، این شرکت در نظر دارد، یک قطعه زمین واقع در نجف آباد اصفهان به مساحت ۱۹۵۵۰ متر را طریق مزایده واگذار کند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/212255/فاما-زمین-می‌فروشد