به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، در ادامه افزایش سرمایه‌های سریالی شرکت‌های کوچک از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، امروز نیز شاهد انتشار پیشنهاد افزایش سرمایه از سوی اعضای هیات مدیره شرکت پارس مینو به مبلغ ۵.۳۶۲ میلیارد ریال بودیم.

اصلاح ساختار مالی، به روز شدن ارقام ترازنامه به ارزش منصفانه دارایی، افزایش توان ترازنامه ای، نیاز و خواست‌های اطلاعاتی استفاده‌کنندگان برای اتخاذ تصمیم گیری‌های اقتصادی و تامین مالی مجدد از محل دریافت وام‌های مجدد از دلایل پیشنهاد افزایش سرمایه مدیران این شرکت است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/212236/غپینو-و-برنامه‌ای-برای-مازاد-تجدید-ارزیابی-دارایی‌ها