شرکت‌های سرمایه‌گذار در بهمن ماه چه کردند

به گزارش واحد سنجش و راه حل‌های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، بازار سرمایه روز‌های پررونق را سپری می‌کند و حال اغلب سرمایه‌گذاران در این بازار خوب است.

قیمت اغلب سهم‌ها در سال جاری چند برابر شده و کم نیستند سهم‌هایی که با حباب مواجه هستند و قیمت آن‌ها با ارزش ذاتی فاصله بسیاری دارد. با همه این اوصاف، قطار بورس با شتاب بالا در حرکت است و دست انداز‌ها را یکی پس از دیگری رد می‌کند.

در چنین شرایطی نیم نگاهی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری حاضر در بازار سرمایه انداختیم و وضعیت این شرکت‌ها در بهمن ماه را از لحاظ خرید و فروش بررسی کردیم.

در بهمن ماه، شرکت‌های حاضر در گروه «سرمایه‌گذاری‌ها» در مجموع بالغ بر ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال نقدینگی وارد بازار سرمایه کردند و اقدام به خرید سهام و حتی اوراق مشارکت حاضر در بورس کردند.

در مقابل، این شرکت‌ها بیش از ۱۵ هزار و ۸۶۹ میلیارد ریال سهام به فروش رساندند و نقش عرضه‌کننده را در یازدهمین ماه از سال ایفا کردند.

در واقع، شرکت‌های سرمایه‌گذاری بیش از آن که خریدار باشند، در قامت فروشنده ظاهر شدند و سعی کردند از رشد قیمت‌ها استفاده کنند و سود در حساب‌های خود بنشانند.

در میان این شرکت ها، بیشترین مبلغ فروش در «ومهان» رقم خورد و به همین ترتیب، فروشنده برتر بهمن ماه بود. از نگاهی دیگر، «سرچشمه» تنها خریدار سهم بود و میلی به فروش در آن ماه از خود نشان نداد. از طرفی، «واعتبار» و «وتوصا» فقط اقدام به فروش سهام کردند و خریدار نبودند.

به طور کلی می‌توان گفت برآیند معاملات ۵۷ درصد از شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بهمن ماه به سمت عرضه و فروش بوده و ۴۳ درصد دیگر، برآیند خرید داشته‌اند.

در تصویر زیر فعالیت این شرکت‌ها را در بهمن ماه مشاهده می‌کنید؛

شرکت‌های سرمایه‌گذار در بهمن ماه چه کردند

 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/212239/شرکت‌های-سرمایه‌گذار-در-بهمن-ماه-چه-کردند