به گزارش بورس نیوز، ترکیب شرکت آلومینیوم ایران اعضای هیات مدیره را تغییر کرد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد؛ باستناد مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ و جلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ اسامی اعضای هیات مدیره و نمایندگان آن‌ها تغییر یافتند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/212090/فایرا-و-ترکیب-جدید-هیات-مدیره