به گزارش بورس نیوز، حشمت اله عسگری، دانشیار اقتصاد در یادداشتی نوشت:

دیروز با اعلام خبر محدود کردن دامنه نوسان قیمت در تمامی نمادهای معاملاتی در بازار بورس شوک بسیار بزرگی به این بازار وارد گردید. بر کسی پوشیده نیست که بازار سرمایه ایران بازاری تکامل نایافته و غیر منسجم است هر چند گامهایی مثبتی در این چند سال اخیر در راستای تقویت و انسجام بخشی در این بازار برداشته شد و اندک بارقه امیدی در بین فعالان این بازار بهمراه داشت. ولیکن این تصمیم ناگهانی تب این بازار را بالا برده و بخش زیادی از جریان نقدینگی با این بازار خداحافظی خواهد کرد. درست که ابزار محدودیت دامنه قیمت در ید مدیران بازار سرمایه است اما استفاده از این ابزار می بایست حداقلی و در شرایط خاص و آنهم برای دفاع از فعالان واقعی این بازار باید باشد. اکنون برای این تصمیم دلایل متعددی عنوان می شود، برخی آنرا در راستای دفاع از سرمایه فعالان غیر حرفه ای، کم دانش و خرده پا در برابر ترکیدن حباب بورس میدانند. برخی نیز در دفاع از فعالان واقعی بازار بورس این تصمیم را در راستای بهره مندی از معافیت مالیاتی میدانند. ولیکن آنچه روشن است این است که انتظار میرود بازار بورس با درجه معقولی از نوسان بطور طبیعی ماهیت رقابتی خود را حفظ کند.
از آنجا که سایر بازارها از جمله بازار مسکن، بازار پول، بازار ارز و … توسط بخش تقاضا یا دستور عرضه سرکوب شده اند، جریان نقدینگی به سوی بازار سرمایه روانه شده است. چیزی که همواره در بورس کشور آرزوی آن را داشتیم! اینکه یک روزی بازار بورس بازار حجیمی بشود و نقش واقعی خود را در اقتصاد کشور ایفا کند.
به نظر حقیر نگرانی مسولان تنظیم گر و مداخله گر در بازار با بزرگ شدن بازار سرمایه و شکل گیری صرفه های به مقیاس بطور کامل برطرف خواهد ساخت منتهی شرط آن این است که اولا متولیان مداخله در این بازار یک بار دیگر تئوریهای بازار را مرور کرده و به قدرت نیروهای بازار که همان عرضه و تقاضاست پی ببرند و حوصله کنند، تعدیلات را خود بازار انجام دهد تا مداخله آنها.
به نظر کور سو بازاری که برای هدایت نقدینگی وجود داشت با این تصمیم مداخله گرایانه از بین رفته و از این پس بدلیل نبود بازار رقیب جذاب وارد فعالیتهای غیر رسمی و بخش زیرزمینی اقتصاد خواهد بود جایی که نه دغدغه مالیات هست و نه حمایت از تولید. شاید عادت به مداخله در بازارهای دیگر به این بازار سرایت کرده و شاید هم مدیران مداخله گر از اون بازارها وارد این بازار شده و اکنون تصمیم گیری آنها از این جنس شده است!
لذا تا دیر نشده است توصیه می شود به سرعت تصمیم فوق باید مورد بازنگری قرار گیرد تا بازار سرمایه از مسیر رشد و تعالی خود منحرف نشود.

 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/212113/محدوديت-كردن-دامنه-نوسان-بورس-اقدامي-نامبارك