این نهاد در راستای فراهم کردن مشاوره سیاستی به موقع، همیاری فنی و حمایت مالی با شرکای وابسته خود یعنی بانک جهانی، سازمان بهداشت جهانی و بانک توسعه آسیایی و همچنین سایر مقامات بهداشتیهمکاری نزدیکی دارد.

صندوق بین المللی پول برای کمک به کشورها به منظور واکنش به تاثیرات اقتصادی کرونا، تسهیلات و ابزار ذیل را در جعبه ابزار کمک‌رسانی خود ارائه می‌دهد:
تامین بودجه اضطراری. تسهیلات اعتباری فوری (RCF) و ابزار تامین مالی فوری (RFI) بدون نیاز به ارائه یک برنامه جامع از پیش تعیین شده، به کشورهای عضو کمک مالی می‌کند.
این وام ها بدون فوت وقت به کشورهای عضو تخصیص داده می‌شود تا آنها سیاست های خود را برای مواجهه با شرایط اضطراری همچون شیوع کرونا به مرحله اجرا بگذارند. صندوق در سال ۲۰۱۶ و پس از وقوع یکی از قدرتمندترین زمین لرزه های چند دهه اخیر در اکوادور، وام اضطراری را در قالب ابزار تامین مالی فوری برای این کشور فراهم کرد.

تغییر و اصلاح برنامه‌های وام‌دهی موجود
صندوق بین المللی پول برنامه‌های موجود را در راستای حمایت از کشورها و به منظور فراهم کردن نیازهای ضروری برخاسته از ویروس کرونا به فراخور نیاز تغییر دهد.
صندوق نخستین موسسه مالی بین المللی بود که در سال ۲۰۱۴ و در مسیر مقابله با ویروس ابولا برای کشورهای گینه، لیبریا و سیرالئون بدون فوت وقت وام های اضافی فراهم کرد.
پاسخ صندوق بین المللی پول به این کشورها کمک و در بودجه آنان برای هزینه های بهداشتی ضروری فضا ایجاد کرد و برای خیرین همچون کاتالیزرو عمل کرد.

اعطای بخشودگی وام
واحد پیشگیری از فاجعه و بانک پشتیبانی (CCR) به صندوق این اجازه را می‌دهد تا به کشورهای فقیر و آسیب‌پذیرتر بخشودگی وام اعطا کند.
این تسهیلات برای حمایت از گینه، لیبریا و سیرالئون در زمان شیوع ابولا اعطا شد.

توافق‌های وامی جدید
صندوق علاوه بر این از طریق یک توافق جدید که زیرمجموعه برنامه آماده باش است، اقدام به کمک و حمایت از کشورهای تحت بحران می‌کند.
با توجه به شرایط تسهیلات و ابزارهای فوق الذکر قابلیت انتخاب دارند و از آنجا در شرایط بحرانی تخصیص سریع وام در اولویت قرار دارد، کشورها می‌توانند بهترین گزینه را برای خود برگزینند.
صندوق بین المللی پول همچنان از طریق ظرفیت سازی و توسعه آن به حمایت از کشورهای آسیب پذیر ادامه می‌دهد.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/73509/اعلام-آمادگی-صندوق-بین-المللی-پول-کمک-کشور-های-درگیر-کرونا