سود ۵۹ تومانی هر سهم

به گزارش بورس نیوز، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸ در روز دوشنبه ۵ اسفند ماه ۱۳۹۸ برگزار و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری کرد:

سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۳۵۰ ریال و سود خالص به ازای هر سهم ۵۹۰ ریال تصویب شد.

سود خالص یک هزار و ۶۲ میلیارد و ۴۲۳ میلیون ریال و سود انباشته پایان دوره با لحاظ کردن مصوبات مجمع، ۹۲۳ میلیارد و ۸۴۶ میلیون ریال اعلام شد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/211809/سود-۵۹-تومانی-هر-سهم-وصنا