گل گهر در بهمن ماه ۹۱۶ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به فروش ۹۹۲ میلیارد تومانی دی ماه افت ۷ درصدی را نشان می دهد.

 شرکت در این ماه ۸۸۸ هزار تن گندله با نرخ حدود ۸۸۸  هزار تومان به ازای هر تن به فروش رسانده که در مقدار فروش با افت ۸ درصدی نسبت به ماه قبل مواجه شده است ولی در نرخ فروش آن تغییر محسوسی مشاهده نمی شود.

 کگل تا پایان بهمن ماه در مجموع حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان فروش داشت که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۸۴۵۰ میلیارد تومان بود.

قیمت سهم کگل هم اکنون  ۱۰۰۰ تومان است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/211408/نگاهی-به-گزارش-عملکرد-《کگل》