به گزارش اخباربانک به نقل از ایسنا، آمار بانک مرکزی از چک‌های مبادله‌ای در دی‌ امسال از این قرار است که در کل کشور بالغ بر ۸.۴ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان مبادله شد که نسبت به ماه گذشته از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴.۸ و ۱۲.۴ درصد افزایش داشته است.

در این ماه در استان تهران حدود ۲.۸ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان مبادله شده و بدین ترتیب ۵۱ درصد از چک‌های مبادله‌ای کل کشور در این ماه در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی بوده است که بیشترین سهم را نسبت به سایر استان‌ها دارند.

این در حالی است که ۶۴.۱ درصد از ارزش چک‌های فوق نیز در استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است.

براساس گزارش بانک مرکزی، در دی‌ امسال ۷.۷ میلیون فقره چک به ارزشی بیش از ۹۹ هزار میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه گذشته از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب پنج و ۱۳ درصد رشد را نشان می‌دهد. از سوی دیگر از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در این ماه به ترتیب ۹۱.۸ و ۸۹.۹ درصد وصول شده است.

در استان تهران نیز حدود ۲.۶ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۵۱ هزار میلیارد تومان وصول شده که از نظر تعداد ۹۲.۶ و از نظر ارزش ۹۱.۲ درصد از کل چک‌های مبادله شده این استان وصول شده است.

با این حال بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان به استان‌های گیلان، یزد و البرز اختصاص یافته و در مقابل استان‌های کهکیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، کردستان و لرستان پایین‌ترین تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادند.

براساس گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی این نسبت از نظر ارزش نیز استان‌های ایلام، البرز و گیلان را در رده‌های نخست و استان‌های کرمانشاه، کرمان و خراسان جنوبی را در پایین‌ترین رده‌های نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان قرار داده است.

به این ترتیب در دی‌ماه سال جاری در کل کشور حدود ۶۹۴ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳.۹ و ۷.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. به این ترتیب از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در این ماه به ترتیب ۸.۲ و ۱۰.۱ درصد از چک‌ها برگشت داده شده است.

سهم استان تهران از چک‌های برگشتی ۲۰۵ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان بوده که از نظر تعداد ۷.۴ درصد و از نظر ارزش ۸.۸ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

بنابر گزارشی که بانک مرکزی از علل چک‌های برگشتی در دی‌ امسال منتشر کرده در کل کشور بالغ بر ۶۶۶ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به دلیل کسری و فقدان موجودی برگشت داده شده به عبارت دیگر در کل کشور از نظر تعداد ۹۹.۱ درصد و از نظر ارزش ۹۴.۱ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلیل کسری و فقدان موجودی بوده است.

در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود ۱۹۴ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۴۶۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری و فقدان موجودی برگشت داده شده است.

در این ماه همچنین در کل کشور بالغ بر ۸۴۳ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بیش از ۱۴۱ هزار میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴.۳ و ۱۵ درصد افزایش داشته است. به این ترتیب در این ماه ۴۶.۲ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهران، خراسان رضوی و اصفهان بوده است.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/73412/چند-درصد-چک-ها-دیماه-برگشت-خوردند