مجموع فروش ۱۱ ماه نخست سال مالی جاری شرکت حدودا به ۱ هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد رشد داشته است.

این شرکت در بهمن ماه حدود ۱۴ هزار و ۸۰۰ تن اوره صادر کرده که نسبت به میانگین ۱۰ ماه گذشته ۵۵ درصد افت داشته است.

نرخ این محصولات با ۱۴ درصد رشد نسبت به ماه گذشته در محدوده ۲ هزار و ۴۶۰ تومان به ازای هر کیلو تثبیت شده است.

این شرکت در بهمن ماه حدود ۵۶.۴ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته ۷۳ درصد افت داشته است.

قیمت سهم ۱۴۴۰ تومان است و در یک ماه گذشته حدود ۲۸ درصد رشد داشته است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/211278/نگاهی-به-گزارش-عملکرد-پتروشیمی-کرمانشاه