سال مالی این شرکت منتهی به آذر ماه است.

 این شرکت در ۲ ماه نخست سال مالی جاری حدود ۱۹۰ میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد رشد داشته است.

این شرکت در بهمن ماه ۱۶ هزار تن روغن نباتی فروخته که ۳۰ درصد رشدص نسبت به ماه گذشته را نشان می دهد.

نرخ این محصول با ۷ درصد رشد نسبت به ماه گذشته در سطح ۶ هزار و ۷۵۰ تومان به ازای هر کیلو تثبیت شده است.

شرکت در این ماه حدود ۱۱۱ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته ۳۹ درصد رشد را نشان می دهد.

قیمت فعلی سهم حدود ۱۴۹۲ تومان است و در یک ماه گذشته ۱۶ درصد بازدهی داشته است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/211281/نگاهی-به-گزارش-عملکرد-شرکت-مارگارین