افزایش سرمایه از این غذایی

به گزارش بورس نیوز، شرکت پاکدیس از افزایش سرمایه خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، به پیوست گزارش توجیهی هیات مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۲۷۰,۶۳۲,۳۵۳,۹۱۶ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ به تصویب هیات مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می‌شود.

افزایش سرمایه از این غذایی

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/211269/غدیس-در-تفکر-افزایش-سرمایه