پتروشیمی مارون در بهمن ماه ۱ هزار و ۷۰ میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به ماه گذشته ۷٫۵ درصد رشد داشته است.مبلغ فروش شرکت در ۱۱ ماه فعالیت در سال مالی ۹۸ ، ۱۰ هزار ۶۶۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل ۴۸ درصد رشد داشته است.

۹۲ درصد حاشیه سود ناخلاص شرکت از چهار محصول پلی اتیلن سنگین،منو اتیلن گلایکول ، اتیلن و پلی پروپیلن می باشد که به ترتیب نسبت به متوسط فروش ماهانه شرکت ۳۰% ، ۱۴%،-۲۲% و ۳۱% تغییر داشته است.

نرخ فروش اتیلن ۵۷۰۰ تومان به ازای هر کیلو بوده است.پلی اتیلن سنگین ۹۷۰۰ تومان ، منو اتیلن گلایکول ۶۰۵۰ و پلی پروپیلن ۱۲۱۵۰ تومان به ازای هر کیلو بوده است.

قیمت سهم۶۶۵۰ تومان است و در یک ماه گذشته ۲۸٫۳ درصد رشد داشته است

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/211132/نگاهی-به-عملکرد-پتروشیمی-مارون