درآمد تسهیلات بانک در بهمن ماه با ۲۰ درصد رشد نسبت به ماه گذشته به ۱ هزار و ۸۵۷ میلیارد تومان رسیده است.

سود پرداختی به سپرده‌ها طی این ماه بدون تغییر نسبت به ماه گذشته در سطح ۱ هزار و ۴۳۹ میلیارد تومان رسیده است.

 در نتیجه بانک در این ماه ۴۱۷ میلیارد تومان سود عملیاتی شناسایی کرده که بهترین عملکرد ماهانه بانک محسوب می‌شود.

لازم به ذکر است که بانک در ۱۱ ماهه ۹۸ حدود ۱ هزار و ۱۸۱ میلیارد تومان سود از این محل ساخته است.

قیمت سهم ۶۹ تومان است و در یک ماه گذشته ۳۸ درصد رشد داشته است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/211133/نگاهی-به-عملکرد-بانک-تجارت