پتروشیمی فجر در بهمن ماه ۱۲۶ میلیارد تومان فروش داشته است که تقریبا نزدیک به فروش دی ماه می‌باشد. مجموع مبلغ فروش شرکت در ۱۱ ماه فعالیت ۸۹۰۰ میلیارد تومان است.

نرخ‌های فروش شرکت به صورت علی الحساب و بر اساس نرخ‌های فروش سرویس‌های جانبی سال ۹۷ محاسبه شده است.

بیشترین حاشیه سود ناخالص شرکت ناشی از فروش برق می‌باشد. در بهمن ماه ۳۲۱ هزار مگاوات بوده است که نسبت به ماه گذشته تغییر با اهمتی نداشته است.

قیمت سهم ۱۴۵۵ تومان است و در یک ماه گذشته ۳.۵۴ درصد رشد داشته است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/211134/نگاهی-به-عملکرد-پتروشیمی-فجر