به گزارش اخباربانک، نرخ حق الوکاله سپرده‌های سرمایه‌گذاری برای سال ۱۳۹۹ معادل ۳ درصد تعیین و اعلام شد.

حق الوکاله مبلغی است که بانک ها در چارچوب بانکداری اسلامی در قبال به کارگیری منابع سپرده‌گذاران در امور اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری های اقتصادی بانک با توجه به اصول قانون بانکداری بدون ربا و رابطه حاکم بین وکیل و موکل دریافت می کنند.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/73375/نرخ-حق-الوکاله-بانک-تجارت-اعلام