کاهش ۱۶ درصدی سود

به گزارش بورس نیوز، بیمه اتکایی ایرانیان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۳۶۶ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۴۳۴ ریال اعلام شده بود، از کاهش ۱۶ درصدی برخوردار است.

این شرکت بیمه‌ای در دوره یاد شده، مبلغ یک هزار و ۱۸۸ میلیارد ۱۹۸ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۳۶۶ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از کاهش ۱۶ درصدی برخوردار است.

این شرکت فرابورسی، سود انباشته پایان دوره را مبلع یک هزار و ۳۷۳ میلیارد و ۳۳۳ میلیون ریال اعلام کرده است.

“اتکای” در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به آذر ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ یک هزار و ۴۰۹ میلیارد و ۱۲۹ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۴۳۴ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

همچنین براساس این گزارش، بیمه اتکایی ایرانیان دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی را به شرح زیر عنوان کرد:

مبلغ۴۵ هزار میلیارد ریال از سایر درآمد‌ها و هزینه‌های غیر بیمه‌ای مربوط به تخفیف مالیاتی شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷ است که طبق تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم به شرکت تعلق گرفت که در سال مال جاری به سود شرکت اضافه شد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/210810/کاهش-۱۶-درصدی-سود-اتکای