به گزارش بورس نیوز، شرکت پتروشیمی غدیر از نتیجه دادگاه گفت.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، نظر به شکایت در تاریخ ۹۶/۰۳/۲۲ علیه شرکت سامان فراز قشم و اخذ رای محکومیت آن شرکت، شرکت سامان فراز قشم نسبت به رای اعتراض کرده و نتیجه دادگاه تجدیدنظر علیرغم ثبت تغییر آدرس شرکت پتروشیمی غدیر به آدرس قبلی شرکت ابلاغ شد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/210819/شغدیر-از-دادگاه-گفت