مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران با انتشار پیامی در توئیتر نوشت: بالاخره مجمع تشخیص با تعلل غیرمنطقی موجب شد ایران در لیست کشورهای غیرعضو FATF قرار گیرد.

حال از اعضای مخالف( به ویژه آقایانی که این روزها در غیبت اکثریت مردم خود را پیروز انتخابات دانسته و مدعی ریاست خانه ملت هستند!!) باید پرسید آیا حاضرند پاسخگوی وضعیت کنونی افزایش نرخ دلار و سکه باشند؟!

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/73342/ایران-لیست-کشورهای-عضو-fatf-خارج