مجموع فروش ۱۱ ماه نخست سال مالی جاری شرکت به ۱۷۱ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۵ درصد رشد داشته است.

 مهم ترین گروه محصول شرکت،بیسکوئیت با سهم ۸۰ درصد از مبلغ فروش ۱۱ ماهه ۹۸ می باشد.شرکت این ماه ۹۴۰ تن بیسکوئیت به فروش رسانده که نسبت به فروش ماه گذشته،۱۸ درصد افزایش داشته است.

نرخ فروش این محصول بدون تغییر خاصی نسبت به ماه گذشته،کیلویی ۹۰۰۰ تومان به ثبت رسیده است.

این شرکت در بهمن ماه حدود ۱۰ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته ۱۰ درصد رشد داشته است.

قیمت سهم ۴۱۷۰ تومان است و در یک ماه گذشته ، ۱۸ درصد رشد داشته است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/210692/نگاهی-به-گزارش-بهمن-ماه-غمینو