سود ۸۹ ریالی به ازای هر سهم

به گزارش بورس نیوز، گروه سرمایه گذاری مسکن در دوره ۱۲ماهه منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۸۹ ریال سود محقق کرده که نسبت به گزارش ۱۲ماهه حسابرسی نشده تغییری نداشته است.

این شرکت براساس عملکرد واقعی ۱۲ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ مبلغ ۴۸۷.۵۲۷ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/210675/سود-۸۹-ریالی-به-ازای-هر-سهم-ثمسکن