سود

به گزارش بورس نیوز، شرکت سرمایه‌گذاری سپه اعلام کرد صورت وضعیت پرتفوی بورسی شرکت با افزایش ۶هزار و ۳۵۸میلیارد و ۴۷۱میلیون ریالی همراه شده است.

این شرکت در یکسال مالی سود عملیاتی خود را با رشد ۱۳۳درصدی به ۴هزار و ۷۵۶میلیارد ریال، سود خالص را با رشد ۱۳۲درصدی به ۴هزار و ۷۴۰میلیارد ریال و سود انباشته پایان دوره را با رشد ۱۳۲درصدی به ۵هزار و ۳۹۴میلیارد ریال رساند.

“وسپه” در گزارش منتشر شده با توجه به صورت وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، این شرکت با رشد ۶هزار و ۳۵۸میلیارد و ۴۷۱میلیون ریالی پرتفوی بورسی همراه شد. بهای تمام شده این پرتفوی با رشد یک هزار و ۷۵۵ میلیارد ریال به ۱۰هزار و ۸۰۱ میلیارد ریال رسید. همچنین ارزش بازار آن با افزایش ۱۶هزار و ۶۱۴ میلیارد ریال به مبلغ ۳۷هزار و ۱۶۰میلیارد ریال بالغ شد.

این شرکت در دوره مالی یکساله خود کل مبلغ واگذاری‌ها را ۴هزار و ۱۸۴میلیارد ریال اعلام کرد و سود این واگذاری به یک هزار و ۶۰۰میلیارد ریال رسید. کل مبلغ سهام بورسی خریداری شده «وسپه» به ۳هزار و ۹۷۱میلیارد ریال رسید.

این شرکت در تشریح اهداف و برنامه‌های راهبردی خود در خصوص ترکیب پرتفوی اعلام کرد که تجزیه و تحلیل بنیادی از طریق بررسی متغیر‌های کلان اقتصادی در عرصه بین المللی و ملی مورد بررسی قرار می‌دهد و فاکتور‌های اصلی اثرگذار بر صنایع مختلف به منظور استفاده بهینه از فرصت‌های سرمایه گذاری در نظر می‌گیرد. از سوی دیگر به شناسایی صنایع پیشرو و سرمایه گذاری در سهام شرکت‌هایی که از مزیت نسبی و سطح اطمینان بیشتری برخوردارند، می‌پردازد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/210676/سود-وسپه-۱۳۲درصد-رشد-داشت