به گزارش بورس‌نیوز، پیشنهاد هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه “حکشتی” مطرح شد.

بر اساس این گزارش، با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش‌سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیات مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱۶,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ به تصویب هیات مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می‌گردد.

اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می‌گردد.

بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/210476/حکشتی‌-سوار-بر-امواج-افزایش-سرمایه