به گزارش بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در نظر دارد با برگزاری مزایده سهام شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی (سهامی خاص) را واگذار کند.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد؛ در نظر دارد نسبت به واگذاری ۸۷.۹ درصد از سهام شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی (۷۲.۵۸ درصد اصالتاً و ۱۵.۳۲ درصد وکالتاً) بصورت نقد از طریق مزایده عمومی و طبق شرایط اعلامی در آگهی پیوست اقدام کند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/210439/وبانک-سهامش-را-می-فروشد