حضور

به گزارش بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان در مزایده شرکت کرد.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، در مزایده عمومی ۴۰ درصد از سهام شرکت کارتن البرز شرکت کرده است.

حضور

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/210444/حضورکرمان-در-یک-مزایده