۶۸ سهم برای هر کد معاملاتی

به گزارش بورس نیوز، عرضه اولیه شرکت پدیده شیمی قرن امروز اتفاق افتاد.

بر اساس این گزارش، در جریان این عرضه به هر کد معاملاتی ۶۸ سهم تخصیص یافت.

حدود یک میلیون و ۴۷۰ هزار و ۵۸۸ نفر در عرضه ۱۰ درصد از سهام  شرکت پدیده شیمی قرن شرکت کردند.

گفتنی است که رکورد قبلی مشارکت در اختیار “ومهان” بود که در حال حاضر با مشارکت حدود یک میلیون و ۴۷۰ هزار نفر این رکورد به “قرن” رسید.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/210431/۶۸-سهم-برای-هر-کد-معاملاتی-قرن