به گزارش بورس نیوز، شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ را تعیین کرد.

بر این اساس، سهامداران حقیقی از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ و سهامداران حقوقی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ می‌توانند نسبت به دریافت سود اقدام کنند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/210322/وهور-یک-گام-به-سوی-پرداخت-سود