پیش بینی کردیم که خروج آمریکا از برجام موجب خواهد شد تا وابستگی اقتصاد آمریکا به انرژی به پایان برسد.
تراز تجاری «نفت و گاز و مشتقات» آمریکا از منفی ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ میلادی به بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ میلادی صعود کرد. کاهش قیمت نفت خام و توسعه استخراج نغت شیل موجب شد تا به تدریج تراز تجاری منفی آمریکا از سال ۲۰۱۲ میلادی به بعد کاهش پیدا کند.

با خروج از برجام و جایگزینی نفت صادراتی ایران با نفت صادراتی آمریکا، تراز تجاری «نفت و گاز و مشتقات» آمریکا در سال ۲۰۱۹ میلادی تقریبا مثبت شد و در فصل چهارم این سال به مثبت ۵ میلیارد دلار بالغ گردید.

صادرات نفت خام آمریکا سه سال پیش ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود که اکنون به بیش از ۳ میلیون یشکه در روز رسیده است. صادرات نفت آمریکا با هزینه تولید ۴۰ تا ۸۰ دلار در بشکه، با قیمت های بالای نفت توجیه دارد که با حضور ایران در بازار امکان ندارد، زیرا در صورت حضور ایران، مازاد عرضه توسط آمریکا موجب سقوط قیمتها می شود.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/210334/تراز-تجاری-مثبت-نفت-و-گاز-و-مشتقات-آمریکا