به گزارش بورس نیوز، شرکت شاهد از برگزاری مناقصه خبر داد.

بر اساس این گزارش، این شرکت از تمامی سرمایه گذاران وسازندگان توانمندومتخصص جهت مشارکت درساخت پروژه مسکونی مروارید واقع درتهران کن، میدان بهاران بازیربنا کل ۶۵۵۳۶ مترمربع در ۱۲ طبقه (شامل ۳ طبقه زیرزمین، همکف، ۸ طبقه مسکونی) دعوت به مشارکت می‌کند.

گفتنی است، می‌توانندبرای دریافت اسنادومدارک مناقصه از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ لغایت ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ به آدرس تهران، خیابان شهیدمطهری، انتهای کوه نور پلاک ۲۲ واحداموراملاک مراجعه کنند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/210324/ثشاهد-شریک-می-گیرد