معاونت بررسى‌هاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى تهران اعلام کرد:

با وجود برقراری محدودیت‌های تجاری، مازاد تراز تجاری اتحادیه اروپا با کشور آمریکا در مقایسه با سال ۲۰۱۸ بهبود یافت و به حدود ۱۵۲.۶ میلیارد یورو رسید.

در عین حال بالاترین کسری تراز تجاری اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹ مربوط به کشور چین و با رقم ۱۶۳ میلیارد یورو بود.

از کسری تراز تجاری اتحادیه اروپا با کشور روسیه در سال ۲۰۱۹ هم کاسته شد و به حدود ۵۰ میلیارد یورو رسید.

کل مازاد تراز تجاری ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹ با رشد ۳۱.۹ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۸، برابر با ۲۰۰.۳ میلیارد یورو اعلام شده است.

 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/210207/بهبود-تراز-تجاری-اروپا-با-آمریکا-در-سال-۲۰۱۹