مزایده

به گزارش بورس نیوز، بانک گردشگری از عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده خبر داد.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، با توجه به تحویل اسناد به متقاضیان از تاریخ درج آگهی و دریافت پیشنهادات تا مورخ ۹۸/۱۰/۱۸، تعداد یک مورد اسناد مزایده طی مهلت مقرر تحویل متقاضیان شد که هیچگونه پیشنهادی تا پایان مهلت مقرر دریافت نشد.

مزایده

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/210136/مزایده-وگردشنتیجه-ای-نداشت