به گزارش بورس نیوز، جعفر ربیعی مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج فارس در همایش و نمایشگاه تخصصی ساخت داخل در صنعت پتروشیمی گفت: وجود ۲ هزار هزار میلیارد نقدینگی سرگردان مثل سونامی همه‌چیز را خراب می‌کند.

باید کاری کنیم این نقدینگی وحشتناکی که در کشور وجود دارد به جای ایجاد ترس وارد تولید شود.

بورس با ابزارهای مختلفی که تعریف کرده باید از این نقدینگی استفاده کرده و آن را در اختیار تولید قرار دهد.

البته بروکراسی_اداری باعث شده این روند طولانی شود طوری‌که برخی شرکت‌های بزرگ که در بورس حضور دارند پیشمان می‌شوند و دوباره سراغ سیستم بانکی می‌روند.

چرا نباید از این سرمایه سرگردان که ترسناک است و همانند سونامی همه چیز را خراب می‌کند استفاده شود.

 پتروشیمی‌ها سودآورند، فقط کمک و همراهی می‌خواهند.

بورس می‌تواند بخشی کمی از این نقدینگی را جذب کرده و تبدیل به دارایی و سرمایه برای کشور کند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/210048/سونامی-نقدینگی-سرگردان