ثبات نرخ ارز نشانه ثبات

لطفعلی بخشی کارشناس بازار در خصوص پیش بینی نرخ ارز به بورس نیوز اظهار کرد:‌ نمی‌توان نظر خاصی در این خصوص داد با توجه به اینکه افزایش یافتن نرخ ارز به فاکتور‌های متعددی بستگی دارد من جمله نقدینگی در کشور، روابط دیپلماتیک ایران با کشور‌های خارجی، وضعیت تحریم‌ها و تقاضا‌های داخلی در رابطه با ارز همه این‌ها تاثیرگذار بر نرخ ارز بوده و هیچ کدام را نمی‌توان پیش بینی کرد.

وی افزود: از آنجایی که دولت تقاضای ارز را به شدت محدود کرده و نمی‌توان ثبت سفارش کرد و برای کالاها اعتبار پوشش کرد، خرید نرخ محدود شده اما؛ از طرفی تقاضا نیز کاهش یافته است.

این کارشناس اقتصادیی تاکیدکرد: اگر قیمت ارز با افزایش مواجه نباشد نشان دهنده ثبات بوده و علامت خوبی محسوب می‌شود.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/209993/عطشی-در-بازار-دلار-نیست