نقدینگی

به گزارش بورس نیوز، شرکت توکاریل افزایش سرمایه خود را ثبت کرد.

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۱۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

نقدینگی

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/209849/نقدینگی-توریل-ثبت-شد