به گزارش اخباربانک، بر اساس شفاف سازی صورت گرفته بانک شهر در سامانه کدال، این بانک اعلام کرد: در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۷ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم (۱۸۶۰) ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد  کاهش زیان داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۵۷درصد  جمع درآمدهای غیرمشاع است.

بر اساس گزارش شفاف سازی مالی بانک شهر ، این بانک درعملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۷ مبلغ (۲۸.۹۷۰) میلیارد ریال زیان خالص محقق کرده است.
منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/73176/بانک-شهر-ازای-سهم۱۸۶۰-ریال-زیان-محقق