سود

به گزارش بورس نیوز، سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۵۹۰ ریال سود محقق کرده که نسبت به گزارش ۱۲ ماهه حسابرسی نشده تغییری نداشته است.

این شرکت براساس عملکرد واقعی ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ مبلغ ۱،۰۶۲ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/209720/سود-وصنا-تغییری-نداشت