به گزارش بورس نیوز، شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان از نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد؛ با عنایت به مجوز افزایش سرمایه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ در اجرای ماده ۱۷ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پیرو افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده صورت گرفته است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/209729/لوتوس-شفاف-سازی-کرد