در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد خوبی در شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.
بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۱.۰۶ درصد اختصاص یافت.
بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با ۲.۷۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۲۷ درصد ریخت.
بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۴.۹۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد از آن شرکت بیمه دانا با ۱.۰۵ درصد بوده است.
بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه حکمت صبا با افزایش ۴.۹۸ درصد بوده است و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه کوثر با ۰.۸۱ درصد بوده است.
در روز جاری از ۲۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۶ شرکت قرمزپوش و ۱۹ شرکت سبزپوش بودند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/209672/نماد-۱۹-شرکت-بیمه‌ای-به-رنگ-سبز-درآمد