یک عامل مهم در روند بازار ارز تصمیمی است که FATF درباره نظام مالی ما می‌گیرد. این تصمیم دو اثر می‌تواند داشته باشد، اول این که به صورت واقعی تا چه اندازه موانعی برای نظام مالی ما ایجاد می‌کند و در عمل روابط مالی ما را با کشورهای دیگر تحت تاثیر می‌گذارد؟ بحث دوم این است که اثرات روانی آن به چه شکلی است؟ ممکن است اثر واقعی در عمل نداشته باشد و بیشتر اثر آن روانی است.

کامران ندری کارشناس پولی و مالی در این خصوص گفت: تصمیم FATF می‌تواند موجب تشدید انتظارات منفی در اقتصاد شود، تصمیم FATF درباره ایران تاثیر منفی روی بازار دارد و حتی این تاثیر جلوتر از تشکیل جلسه خود را نشان می‌دهد و آثار روانی آغاز می‌شود.

ندری پیش‌بینی کرد: طی هفته‌های آینده به احتمال زیاد بخشی از عرضه‌کنندگان ارز عرضه خود را محدود می‌کنند و عده‌ای که نگران هستند تقاضایشان را افزایش می‌دهند، بنابراین فشار در جهت افزایش نرخ ارز از الان شروع شده و تا بعد از تصمیم‌گیری در خصوص این جلسه ادامه خواهد داشت.

این اقتصاددان در ادامه برای کم کردن اثر روانی جلسه و تصمیم FATF به بانک مرکزی توصیه کرد: بانک مرکزی باید این اثرات روانی را مدیریت کند، بنابراین در یک بخش مدیریت خود باید از منابع ارزی خود استفاده کند، بخش دیگر نیز این است که اطلاعات صحیح و درست را به مردم منتقل کند، البته مشکل جدی بانک مرکزی و حاکمیت عدم اعتماد عمومی کافی است.

وی در خصوص تصمیم FATF درباره ایران گفت: آقای دژپسند گفتند از ۴۰ اقدام تقریبا اکثریت آن انجام شده و فقط دو لایحه باقی مانده است، اما با اطلاعاتی که من دارم این دو لایحه لوایح مهمی برای FATF هستند، بنابراین احتمال این که تعلیق تمدید نشود نسبتا بالاست.

با توجه به این ارزیابی، آیا در روزهای آینده وضعیت بازار ارز مثل چند ماه اخیر یک وضعیت باثبات خواهد بود؟

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/209533/ پیش‌بینی-ارز-در-هفته‌های-آینده