مدیرعامل پتروشیمی اروند از اجرای طرح افزایش ظرفیت تولید خوراک کلر در این مجتمع پتروشیمی تا چند هفته آینده خبر داد و گفت: پتروشیمی اروند ۱۰ ماهه نخست امسال معادل کل سال ۹۷ سودآوری داشته است
مقدم افزود: در شرایط فعلی پتروشیمی اروند نه تنها زیان‌ده نیست که به سودآوری رسیده و سود انباشته جایگزین زیان انباشته شده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/209332/رکورد-شکنی-تولید-کلر-در-پتروشیمی-اروند