به گزارش بورس نیوز، رتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد بیان کرد:

بی‌ثباتی حاکم بر اقتصاد بین‌الملل طی دو سال گذشته به دلیل تصمیمات نابخردانه رئیس‌جمهوری دلال‌مسلک آمریکا، باعث عدم تمایل تعهدسپاری کشورها شده و این موضوع در تعداد موافقتنامه‌های تجاری منطقه‌ای کاملا نمود داشته است.

حدود ۷۳ درصد از صادرات ۱۶۸ میلیارد دلاری ترکیه و حدود ۶۷ درصد از صادرات ۳۲۳ میلیارد دلاری هند در سال ۲۰۱۸ به بازارهای ایجاد شده توسط اینگونه موافقتنامه‌ها بوده است.

ایران با حدود ۴۶ کشور از طریق ۳ موافقت نامه معتبر همکاری های تجاری را توسعه داده است. از طریق موافقت نامه تجاری بین ایران و کشورهای عضو اوراسیا دسترسی فعالان اقتصادی کشور به بازار ۳۳۰ میلیارد دلاری ۵ کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان برای صادرات مهیا شده است.

با توجه به ظرفیت ۵۴۰ میلیارد دلاری تولیدکنندگان این کشورها، امکان تامین بخش قابل توجهی از نیازهای ضروری کشور با قیمت پایینتر نسبت به دیگر کشورها به وجود آمده است.

از سال ۱۳۹۲ تا کنون بیش از ۸۱ هزار میلیارد تومان و ۲۲ میلیارد دلار سرمایه داخلی، در کنار ۵.۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب مناطق آزاد شده است.

طی این سال ها بیش از ۳۲ میلیارد دلار کالای غیرنفتی به سرزمین اصلی ارسال شده است، همچنین عملکرد ۱۳۰ میلیارد دلاری صادرات به خارج کشور در برابر ۴۵ میلیارد دلار واردات، حاکی از تراز تجارت خارجی کاملا مثبت این مناطق به میزان ۸۵ میلیارد دلار است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/209307/موافقت‌نامه‌های-تجاری-منطقه‌ای-برترین-ابزارهای-توسعه