به گزارش بورس نیوز، شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک افزایش سرمایه خود را به ثبت رسانده است.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، براساس بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱۷۰.۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۷۰.۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/209136/دبالک-به-سرمایه-رسید