به گزارش بورس نیوز، محمدرضا شرفی، رییس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بلاکچین بیان کرد:

برخورد قهری با دارندگان دستگاه‌های استخراج رمزارز در کشور هم‌چنان ادامه داد. بسیاری از افراد این دستگاه‌ها را از سایت‌های داخلی مجاز و تحت نظارت وزارت صمت خریداری کرده‌اند، با این حال به بهانه قاچاق، دستگاه آنها ضبط می‌شود.

شرایط صنعت استخراج رمزارز در ایران پس از مصوبه دولت به گونه‌ای است که راه‌اندازی مزارع بزرگ دیگر صرفه ندارد. مزارعی که اکنون در حال استخراج و فعالیت است، ربطی به مردم یا بخش خصوصی ندارد. اگر کسی از بخش خصوصی هم توانسته مزارعی را راه‌اندازی یا حفظ کند، دارای امضای طلایی است.

متاسفانه صنعت استخراج رمزارز در کشور ما مصادره شده است و تنها محدود به افرادی است که با رانت به برق ارزان دسترسی دارند و فعالیت مردم در این صنعت کاهش یافته است. درواقع کسانی صنعت استخراج رمزارز را مصادره کردند که اصل فعالیت آنان، منافعی را برای کشور به همراه ندارد.

در بسیاری از صنایع در کشور ما، سرمایه داخلی پاسخگوست و نیازی به سرمایه خارجی نداریم و اگر منافع ملی را از مسیرهای درست دنبال کنیم، لزومی به شعار دادن درباره سرمایه خارجی نیست. در صنعت رمزارز می‌توانستیم از سرمایه داخلی به بهترین شکل استفاده کنیم اما شرایط را برای مردم سخت کردیم.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/208919/صنعت-استخراج-رمزارز-در-ایران-مصادره-شده-است